Cenrādis X Platinum kartei

EUR Cenrādis
Maksa par karti 6 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 6 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā Bez maksas
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no kartes konta Kā no norēķinu konta¹ + 3%
Kredītlimita apjoms Līdz 15 000 EUR
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam 0%
Kredīta procenti gadā Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Concierge servisa gada maksa 200 EUR
Priority Pass gada maksa Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

¹Vairāk par maksājumiem uzziniet šeit

Citi maksājumu karšu pakalpojumi

USD Cenrādis
Maksa par karti 75 USD gadā
Maksa par papildu karti 75 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā Bez maksas
Pirkumi Latvijāun ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no kartes konta Kā no norēķinu konta¹ + 3%
Kredītlimita apjoms Līdz 16 000 USD
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Concierge servisa gada maksa 200 USD
Priority Pass gada maksa Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR (ieskaitot PVN)2
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

¹Vairāk par maksājumiem uzziniet šeit

2EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā..

Citi maksājumu karšu pakalpojumi